Wil je samen met je collega’s garant staan voor kwaliteitsvolle zorg?

ZNA volwassenen psychiatrie staat voor toegankelijke en kwaliteitsvolle transmurale geestelijke gezondheidszorg, in een grootstedelijke context. Ons aanbod kent een belangrijke klemtoon op crisis-zorg en we organiseren ons op acute en intensieve behandeling van volwassenen met ernstige psychische en psychiatrische problemen. Met onze specifieke expertise op het vlak van verslavings- en psychosezorg dragen we bij tot het zorgaanbod binnen de verschillende netwerken. We werken volgens een herstelvisie die inzet op vermaatschappelijking van zorg. ​Onze ambitie bestaat er dan ook in om mensen zo veel als mogelijk te ondersteunen in het realiseren van klinisch, persoonlijk en maatschappelijk herstel.

We zijn werkzaam op meerdere sites in de stad. Deze functie wordt ingezet in de nieuwe site ZNA Cadix en de recent verbouwde site ZNA PZ Stuivenberg.

Spreekt het jou aan om deze diensten tijdens de nacht te versterken, dan ben jij de collega die we zoeken.

Wat is jouw uitdaging?

Deze kent 2 deelaspecten:

 • Wanneer er geen ongeplande afwezigheden zijn: jouw standplaats is ZNA Cadix. Daar ondersteun je de nachtwerking van het acuut traject (PAAZ en EPSI). Je neemt mee de begeleiding op van de mensen die zijn opgenomen op EPSI & de leefgroepen van de PAAZ. Ook de acute GGZ opvang op de spoedgevallendienst van ZNA Cadix kan aan het takenpakket toegevoegd worden.
 • Wanneer er ongeplande afwezigheden zijn van een nachtdienst van ZNA volwassenenpsychiatrie (PAAZ & PZ): Je springt in op die afdeling voor 1,2 of 3 nachten. De loopwaken van de desbetreffende site ondersteunen je hierbij.
 • Werken in de mobiele equipe staat voor flexibiliteit, vlot aanpassingsvermogen, dynamisme, discretie ect.
 • Je staat in voor individuele (verpleegkundige) zorg aan de doelgroep waar je op dat moment bij werkt. Je houdt hierbij rekening met de specifieke eisen van de zorgomgeving.

Generieke verpleegkundige/zorgkundige verwachtingen:

 • Je voert de handelingen die je door de geneesheer zijn toevertrouwd correct uit, binnen het wettelijk kader dat het (verpleegkundig) handelen vastlegt.
 • Je draagt de verantwoordelijkheid voor de continuïteit van de zorgverlening. Dit gebeurt via mondelinge besprekingen en door het schriftelijk vastleggen van de activiteiten in het verpleegdossier of de verpleegkundige transfertnota.
 • Je werkt mee aan het beheer en de organisatie van de afdeling op verpleegkundig, administratief, technisch en huishoudelijk vlak.
 • Je bewaakt en verbetert de kwaliteit van de zorg.
 • Je volgt de nodige opleidingen en bijscholingen.
 • Je werkt mee aan de door de instelling of overheid opgelegde taken.

Graag meer weten? Bekijk de uitgebreide functiebeschrijving onderaan de vacaturetekst op de ZNA-website.

Wat zijn jouw troeven?

 • We zijn op zoek naar een verpleegkundige (bachelor of HBO5) of een bachelor in een menswetenschappelijke richting.
  • Indien je een bachelor in menswetenschappelijke richting hebt, is een zorgkundige erkenning vereist. 
 • Je hebt reeds relevante ervaring in de begeleiding van mensen met mentale klachten.

 • Je bent in staat de zorgbehoefte van de patiënt te onderkennen, zelfstandig de zorg te plannen, te coördineren, te verlenen en te evalueren.
 • Je rapporteert aan de leidinggevende en aan de medewerkers van het multidisciplinair team, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je hebt goede sociale vaardigheden waardoor je snel verbinding maakt met mensen. Dit zowel met het team waar je komt als met de mensen die er zijn opgenomen
 • Je kan assertief zijn naar de patiënten en de verschillende zorgverstrekkers. Deze assertiviteit is gebaseerd op deskundigheid.
 • Je bent betrouwbaar en werkt oplettend, ordelijk, veilig en hygiënisch.
 • Je neemt een collegiale houding aan, bent eerlijk en objectief in optreden en handelen en kan strikt omgaan met het beroepsgeheim.
 • Je bent stressbestendig.

Werken bij ZNA is kiezen voor patiëntgerichtheid, samenwerken, kostenbewust werken, respect en professionaliteit, want goed voor onze patiënten zorgen, daar draait het bij ZNA om.

Wat bieden we je aan?

openverklaring:

Meer info over de wervingsprocedure? Contacteer Margot De Bruyn, HR specialist, op 03 234 40 85 of Laura Crol, HR Specialist, op 03 270 80 50.
Meer weten over de functie? Contacteer Mario Barremaecker, directeur patiëntenzorg, op 03 217 7763 of via mario.barremaecker@zna.be.

Vacaturenummer: 9339