Handel jij steeds op een betrokken, respectvolle en klantgerichte manier?

De Medische Directie ZNA heeft onder leiding van Algemeen Medisch Directeur dr. Katrien Bervoets een zorgstrategie en zorgorganisatie uitgewerkt rekening houdend met recente evoluties binnen het ziekenhuis,  in het zorglandschap van Antwerpen en in Vlaanderen en anticiperend op de  fusie met GZA, wat volgend jaar zal uitmonden in ZAS (Ziekenhuis aan de Stroom). Homonieme medische diensten werden gefusioneerd met het oog op het structureel verbeteren van de samenwerking binnen en tussen de verschillende diensten.  

De toenemende bevraging en bijdragen van artsen en van de leden van de Medische Directie aan het beleid vormen hierbij de uitgangspunten. Focus ligt nu op de finalisering van de zorgstrategie van de fusie en de zorgorganisatie op fusieniveau en de uitbouw van de nieuwe campus ZNA Cadix , dit alles vertrekkend vanuit de stuwende kracht van de medische diensten.

Het ZNA medisch departement werd opgezet als een clusterorganisatie met regio’s (waaronder een of meerdere ziekenhuissites ressorteren) en medische domeinen  (bundeling van medische diensten).

In het kader van een versterking van en herschikking van bevoegdheden binnen de Medische Directie en in voorbereiding van de fusie heeft ZNA een vacature voor een Regio Medisch Directeur Zuid. De Regio Medisch Directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van een regio en een enkele af te spreken medische domeinen. De regio’s omvatten volgende sites:

Regio Zuid

Regio Centrum

Regio Noord

Wat is jouw uitdaging?

Als Regio Medisch Directeur zal je de medische activiteit in de ziekenhuissite(s) van de regio organiseren en coördineren in lijn met de algemene medische visie bepaald door de Algemeen Medisch Directeur. Je houdt hierbij rekening met de geldende wettelijke bepalingen en het voorziene budget om zowel de medische als de financiële doelstellingen te realiseren.

Je werkdomein omvat volgende aspecten:

 • Implementatie van de zorgstrategie in de regio
 • Implementatie van een kwaliteitsvolle en patiëntgerichte zorgverstrekking in de regio
 • Operationele coördinatie in de regio
 • Ondersteunen van de wettelijke bevoegdheden van de Algemeen Medisch Directeur in de rol van hoofdarts
 • Bewaken van een financieel evenwicht

Concreet:

 • Je werkt mee aan een de zorgstrategie waarbij je rekening houdt met de programmatie door de overheid, de beleidsplannen van de medische disciplines en de strategische evoluties en keuzes op het niveau van de ziekenhuisgroepering.
 • Je volgt één of meerdere door de medische directie te bepalen clusters van medische disciplines op waarin nieuwe initiatieven en zorgactiviteiten met het oog op medisch verantwoorde groei aangemoedigd worden.
 • Je werkt mee aan een moderne visie op klinisch leiderschap voor alle ziekenhuisartsen.
 • Je zorgt voor het optimaal benutten van de beschikbare capaciteit, personeel en infrastructuur zowel voor hospitalisatie, operatiekwartier, polikliniek als het dagziekenhuis.
 • Je overlegt regelmatig met de medische diensthoofden in verband met genomen initiatieven inzake de optimalisering van de organisatie en de coördinatie van de medische activiteiten van de diensten alsook om de interne praktische noden te kennen en bij te sturen waar nodig.
 • Je integreert de medische activiteit operationeel in het geheel van de ziekenhuisactiviteit met in het bijzonder het ondersteunen van de medische diensthoofden bij de implementatie van de goedgekeurde beleidsplannen alsook het bevorderen van de samenwerking tussen de ziekenhuisartsen, huisartsen en verwijzende artsen.
 • Je optimaliseert en waarborgt de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorgverlening zowel op medisch interdisciplinair niveau als interdepartementeel niveau.
 • Je bewerkstelligt een optimale patiëntentevredenheid door het maken en opvolgen van actieplannen, het proactief voorkomen van problemen en door de samenwerking met het verpleegkundig personeel, de paramedici, de logistieke en de andere met de zorg verbonden medewerkers.
 • Je verzamelt de nodige input van de ziekenhuisartsen ter voorbereiding van de begroting voor de medische activiteiten en je participeert actief bij het formuleren van voorstellen met betrekking tot het ziekenhuisbeleid.

Graag meer weten? Bekijk de uitgebreide functiebeschrijving onderaan de vacaturetekst op de ZNA-website.

Wat zijn jouw troeven?

 • Je beschikt over het diploma master in de geneeskunde met bijhorende specialisatie.
 • Je hebt een in België gehomologeerde toelating voor de beroepsuitoefening.
 • Je hebt een goede kennis van de ziekenhuiswetgeving.
 • Je hebt ervaring in leiding geven, coachen en ondernemen.
 • Opleiding in ziekenhuismanagement is een pluspunt.
 • Je hebt een analytische geest en je bent besluitvaardig.
 • Je hebt ervaring in projectmanagement.
 • Je hebt een goede kennis van het Nederlands; meertaligheid is welkom
 • Respect, inlevingsvermogen en verantwoordelijkheid zijn belangrijke waarden in je werk.
 • Je hebt financieel inzicht en kan een budget beheren.
 • Je bent in je dagelijks functioneren gefocust op een open en duidelijke communicatie, opvolging en empowerment van medewerkers, competentie-ontwikkeling en een constructieve en aangename werksfeer binnen je team.

Werken bij ZNA is kiezen voor patiëntgerichtheid, samenwerken, kostenbewust werken, respect en professionaliteit, want goed voor onze patiënten zorgen, daar draait het bij ZNA om.

Waarom werken bij ZNA?

 • Wij bieden jou een prettig werkklimaat in een enthousiast team met erkenning en ondersteuning voor jouw ambities, inbreng en creativiteit.
 • We zorgen voor een evenwichtig loonpakket met talloze extra’s (o.a. maaltijdcheques van 7,5 euro, gratis hospitalisatieverzekering, terugbetaling woon-werkverkeer, gratis griepvaccin, …).
 • Als ZNA medewerker ben je gratis aangesloten bij de ZNA Club (Benefits @ work) met tal van acties, evenementen en nog een uitgebreid gamma aan kortingen en voordelen.
 • Je hebt binnen ZNA een ruim aanbod aan opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden gericht op persoonlijke groei en om je vakkennis bij te spijkeren.
 • Maar dat is lang niet alles! Ontdek alle voordelen van een job bij ZNA op onze ZNA website.
 • ZNA en GZA ziekenhuizen vormen samen het netwerk Ziekenhuis aan de Stroom (ZAS). Meer info op zas.be.

Wat bieden we je aan?

 • Statuut: zelfstandige of in loondienst (te bespreken)
 • Contract: onbepaalde duur
 • Locatie: ZNA Middelheim, maar je werkt ZNA-overkoepelend
 • Jobtime: 50% -100% te bespreken

Heb je nog vragen?

Voor deze functie zal een selectiegesprek georganiseerd worden. Kandidaturen worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Meer weten over de functie? Contacteer Dr. Katrien Bervoets, Algemeen Medisch Directeur, op 0477 55 57 99 of via katrien.bervoets@zna.be.

Vacaturenummer: 8905