Wil je samen met je collega’s garant staan voor kwaliteitsvolle zorg?

ZNA is de grootste zorgverstrekker in België en wordt vanaf de fusie met GZA op 1/4/2024 onder de vorm van ZAS (Ziekenhuis aan de stroom) de 3de grootste van Europa die staat voor toegankelijke en kwaliteitsvolle gezondheidszorg.

Voor site Middelheim zoeken we een arts-specialist in de pediatrie nog in opleiding tot neonatoloog.

Wat is jouw uitdaging?

 • Je neemt deel aan het volledige takenpakket van onze dienst:
  • je bent werkzaam op NICU, N*, verloskamer , materniteit, MIC overleg en multidisciplinaire follow-up raadpleging (in huis en in het COS Antwerpen).
  • Je neemt actief deel aan de supervisie en opleiding van assistenten
  • Je werkt mee aan (klinische) studies en het opstellen van protocollen.
  • Je participeert in de wachten intensieve neonatologie
 • Je bewaakt mee de kwaliteit en de waarden waar de dienst voor staat.
 • Je werkt actief mee aan het verder uitbouwen van de globale perinatale zorg en de family centered care in het uitdagend klimaat van het Antwerpse ziekenhuislandschap.
 • Bijkomende interesse en bekwaamheden in een subdiscipline zijn een troef.
 • Een bereidheid tot gesuperviseerde deelname aan het wachtsysteem van PI(M)CU is een meerwaarde.

Wat zijn jouw troeven?

 • Je bent in het bezit van een diploma arts-specialist in de pediatrie.
 • Je bent in het bezit van een in België gehomologeerde toelating voor de beroepsuitoefening, zijnde erkenning in de pediatrie.
 • Je hebt een goede kennis van het Nederlands; meertaligheid is een meerwaarde.
 • Je hebt een teamgerichte persoonlijkheid.
 • Je hebt aandacht voor kwaliteit en continuïteit en werkt resultaatgericht.
 • Je bent communicatief en kan op een vlotte en correcte manier informatie verstrekken aan patiënten, verpleging en collega’s.
 • Je hebt een collegiale en complementaire attitude naar de collega’s.
 • Respect, inlevingsvermogen en verantwoordelijkheid zijn belangrijke waarden in je werk.
 • Je kan om met het wisselend tempo en wisselende werkdruk eigen aan intensieve zorg.

Wat bieden we je aan?

 • Een functie bij de grootste zorgverstrekker in België. Een uitdagend fusieproject met de perinatologie van GZA is in volle ontwikkeling tegen de in gebruik name van één nieuwe state of the art NICU in 2026 op campus St Augustinus met 30 intensieve bedden (couplet care en single room principe)
 • Tewerkstelling op een NICU met 14 verantwoorde bedden, 8N* bedden en een materniteit van > 2200 bevallingen. Een hechte samenwerking met onze MIC collega’s en met een uitgebreid kinderchirurgisch en kinderanesthesiologisch team. Een intense en respectvolle samenwerking met het verpleegkundig team.
 • Verdieping in transfontanellaire echografie via Paul Govaert, gerenommeerd specialist.
 • Mogelijkheid tot ontplooiing van interesses en subdisciplines, inclusief POCUS.
 • Creatief meebouwen aan de organisatie, groei en toekomst van de dienst.
 • Een dienst met veel oog voor sociale en psychologische omkadering van ouders en patiënten.
 • Grote aandacht voor een aangename werksfeer en een behoud van een goede work/life balans door ruime recuperatie en een gunstige vakantieregeling.
 • Een fellow wordt betaald volgens de geldende barema’s en krijgt supplementair wachtvergoeding.
 • De start van je tewerkstelling is in onderling overleg en kan vanaf heden. De aanstelling is voor minstens 6 maanden en kan uitgebreid worden tot de ganse periode nodig tot het behalen van je fellowship.

Heb je nog vragen?

Voor deze functie zal een selectiegesprek georganiseerd worden.

Kandidaturen worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Je kan je kandidatuur met cv, referenties en diploma (met vermelding van het vacaturenummer) richten aan: Niels Vrijsen, HR medewerker Rekrutering, via email: niels.vrijsen@zna.be.

Je kandidatuur zal bezorgd worden aan:

Dr. Sophie Baré, medisch diensthoofd NICU ZNA Middelheim

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kan je terecht bij: Dr. Baré Sophie, medisch diensthoofd NICU ZNA Middelheim, telefoonnummer: + 32 3 280 33 48 of email: sophie.bare@zna.be

Je vindt meer informatie over ZNA op www.zna.be

Vacaturenummer: 9481