Wil jij bijdragen aan een werkomgeving waarin je elkaar steunt, stimuleert en patiëntgericht denkt en handelt?

Als bemiddelaar kom je terecht op de ombudsdienst waar je samen met je collega bemiddelaars het aanspreekpunt bent voor patiënten/bezoekers bij conflicten. Je belangrijkste opdracht is om de communicatie tussen alle partijen te herstellen en aanbevelingen te formuleren aan de organisatie om tot verbetering te komen. Je bent voornamelijk tewerkgesteld in ZNA middelheim, maar je bent bereid om je naar andere ZNA-sites te verplaatsen.

Wat is jouw uitdaging?

 • Je bent aanspreekpunt voor patiënten en hun familie bij vragen of klachten.
 • Je informeert patiënten hun rechten en plichten, en over het toepassingsgebied van de ‘Wet betreffende de rechten van de patiënt’.
 • Je ontvangt klachten van patiënten over de kwaliteit van de geleverde zorg en diensten.
 • Je bemiddelt tussen de patiënt die een klacht indient en de betrokkenen in het ziekenhuis, met respect voor de vertrouwelijkheid, neutraliteit en onpartijdigheid, en tracht tot een billijke oplossing te komen.
 • Je registreert, verwerkt en volgt de klachten op, volgens de binnen ZNA afgesproken methodes en procedures.
 • Je analyseert klachten, synthetiseert de bevindingen en stelt periodieke rapporten (inclusief jaarverslagen) op met suggesties om te komen tot kwaliteitsverbetering van de geleverde zorg en diensten.
 • Je kijkt met een kritische blik naar de werking van het ziekenhuis en de diensten en geeft aanbevelingen om de werking te verbeteren en gelijkaardige klachten te voorkomen.
 • Je analyseert knelpunten in het functioneren van de organisatie naar aanleiding van klachten. Voorgestelde verbetersuggesties vloeien door naar de directie en/naar de betrokken diensten om te komen tot kwaliteitsverbetering van de geleverde zorg en diensten.
 • Je werkt met je collega’s aan de professionalisering van de ombudsdienst

Graag meer weten? Bekijk de uitgebreide functiebeschrijving onderaan de vacaturetekst op de ZNA-website.

Wat zijn jouw troeven?

 • Je beschikt minimum over een Bachelor diploma.
 • je hebt een vorming basisbemiddeling en een specialisatie bemiddeling in burgerlijke en handelszaken gevolgd of je bent bereid deze te volgen.
 • Je bent vertrouwd met de ziekenhuisorganisatie en hebt kennis van de wetgeving over patiëntenrechten en het beroepsgeheim.
 • Je blijft bij met ontwikkelingen binnen het domein en volgt de nodige wettelijk verplichte opleidingen en bijscholing.
 • Je bent bekend met de courante softwarepakketten.
 • Je bent empathisch en hebt een luisterend oor voor de wie een klacht indient en voor de medewerkers binnen de organisatie.
 • Je bent integer, treedt discreet op en respecteert het beroepsgeheim.
 • Je hebt een goed analytisch inzicht en gaat een oplossings- en kwaliteitsgericht te werk.
 • Je communiceert helder en transparant, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je bent stressbestendig en zet respectvol in op bemiddeling tussen de betrokkenen bij een vraag of klacht.

Werken bij ZNA is kiezen voor patiëntgerichtheid, samenwerken, kostenbewust werken, respect en professionaliteit, want goed voor onze patiënten zorgen, daar draait het bij ZNA om.

Waarom werken bij ZNA?

 • Wij bieden jou een prettig werkklimaat in een enthousiast team met erkenning en ondersteuning voor jouw ambities, inbreng en creativiteit.
 • We zorgen voor een evenwichtig loonpakket met talloze extra’s (o.a. maaltijdcheques van 7,5 euro, gratis hospitalisatieverzekering, terugbetaling woon-werkverkeer, gratis griepvaccin, …).
 • Als ZNA medewerker ben je gratis aangesloten bij de ZNA Club (Benefits @ work) met tal van acties, evenementen en nog een uitgebreid gamma aan kortingen en voordelen.
 • Je hebt binnen ZNA een ruim aanbod aan opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden gericht op persoonlijke groei en om je vakkennis bij te spijkeren.
 • Maar dat is lang niet alles! Ontdek alle voordelen van een job bij ZNA op onze ZNA website.
 • ZNA en GZA ziekenhuizen vormen samen het netwerk Ziekenhuis aan de Stroom (ZAS). Meer info op zas.be.

Wat bieden we je aan?

 • Contract: onbepaalde duur
 • Locatie: ZNA Middelheim in Antwerpen
 • Jobtime: 100% (38 uur/week)
 • Uurrooster: je werkt van maandag tot vrijdag tijdens kantooruren. In functie van de permanentie en in overleg met de manager patiëntervaring en bemiddeling zijn glijtijden en thuiswerk mogelijk.

Heb je nog vragen?

Meer info over de wervingsprocedure? Contacteer Natasha Pavlova, HR Specialist, op 03 234 45 80. Meer weten over de functie? Contacteer Naomi De Bruyn, manager patiëntenervaring en bemiddeling ZNA op 0484 068 110.

Vacaturenummer: 9379